Regulamin EURO 2024 (wersja 1.0 z dn. 10.05.2024)

1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem „EURO 2024” jest właściciel Liga-Typera.pl – firma Web Admin.
 2. Zabawa zostanie przeprowadzona w dniach 14. czerwca 2024 – 14. lipca 2024 na stronie internetowej Organizatora pod adresem Liga-Typera.pl.
 3. Organizator jest odpowiedzialny wyłącznie za przeprowadzenie zabawy, udostępnianie strony internetowej, na której przeprowadzane jest typowanie, wyłonienie zwycięzców oraz realizację nagród na rzecz zwycięzców.
 4. Fundatorem nagród jest serwis oferujący wyjazdy na mecze Premier League ComeOnVilla!.

2. Udział w zabawie

 1. Zadaniem graczy jest prawidłowe wytypowanie jak największej liczby meczów EURO 2024 i tym samym zgromadzenie jak największej liczby punktów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w „EURO 2024” jest wykupienie subskrypcji „Konta EURO”.
 3. W zabawie mogą uczestniczyć osoby nieletnie, z zastrzeżeniem, że subskrypcja „Konta EURO” musi zostać wykupiona przez opiekuna takiej osoby.
 4. Z udziału w zabawie wykluczony jest Organizator, Sponsor nagród oraz członkowie ich rodziny.

3. Rejestracja

 1. W zabawie mogą wziąć udział osoby, które w całości wypełnią formularz rejestracyjny, podając prawdziwe dane – imię, nazwisko, miasto zamieszkania oraz adres e-mail i hasło, a także zaakceptują Regulamin Strony i Politykę Prywatności. Podanie błędnego lub nieistniejącego adresu pocztowego uniemożliwi wzięcie udziału w zabawie.
 2. Nie ma limitu liczby posiadanych kont. Każdy gracz może posiadać dowolną liczbę kont z założeniem, że każde konto założone jest na inny adres e-mail i każde wymaga opłaty.
 3. Do udziału w zabawie przystąpić można w każdym momencie jego trwania.
 4. Rejestracja konta równoznaczna jest z akceptacją niniejszego „Regulaminu EURO 2024”, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Strony Liga-Typera.pl.

4. Nagrody

 1. Po zakończeniu zabawy, Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w celu sprawdzenia tożsamości graczy oraz ustalenia szczegółów wręczenia nagrody.
 2. Główną nagrodą jest 3-dniowy wyjazd na mecz Premier League, na który zwycięzca może zabrać osobę towarzyszącą. W skład nagrody wchodzi: przelot w obie strony, zakwaterowanie w hotelu na dwie noce (ze śniadaniem) i bilety na mecz.
 3. W przypadku wygrania konkursu przez osobę nieletnią, wyjazd na mecz musi odbywać się w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podróżnego.
 5. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane pocztą. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaginięcie przesyłki z nagrodą jeśli wynika ono z winy firmy dostarczającej ową przesyłkę (firmy kurierskie, Poczta Polska, itp.).
 6. Nagrody nie można wymienić na gotówkę czy inne nagrody. Laureat może odmówić otrzymania nagrody, ale nie będzie się to wiązać z otrzymaniem w zamian innych gratyfikacji.
 7. Organizator zabawy zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych zwycięzców w celach marketingowych. Lista wygranych z imieniem, nazwiskiem oraz miastem zamieszkania będzie opublikowana na stronie Liga-Typera.pl w zgodzie z zasadami omówionymi w dziale Polityka Prywatności.

5. Zasady punktacji i klasyfikacji

 1. Typowanie podzielone jest na 7 kolejek. W każdej do typowania jest określona liczba meczów, za które uczestnicy zabawy otrzymują punkty:
  • 5 za prawidłowy typ (mecz zakończył się wynikiem 2:1 i taki był też typ gracza),
  • 2 za prawidłowe rozstrzygnięcie + różnicę bramek (mecz zakończył się wynikiem 2:1, a gracz typował 3:2),
  • 1 za prawidłowe rozstrzygnięcie (mecz zakończył się wynikiem 2:1, a gracz typował 3:0).
 2. Za błędne typowanie nie są przyznawane punkty.
 3. W przypadku wytypowania prawidłowego wyniku, podane wyżej wartości nie sumują się.
 4. Wyniki można typować i zmieniać do momentu rozpoczęcia danego spotkania, zgodnie z datą i godziną umieszczoną przy każdym meczu.
 5. Zwycięzcą zostaje osoba, która na koniec zabawy zgromadzi najwięcej punktów. W przypadku, gdy dwóch graczy zgromadzi taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje:
  • liczba prawidłowych typów,
  • liczba typowanych meczów (im mniej tym wyższa pozycja).

6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zabawą należy składać drogą mailową wraz z uzasadnieniem na adres [email protected] w terminie 7 dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, którego decyzje są ostateczne.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy, które wykluczą użytkownika z zabawy a wynikające z ich trudności z prywatną siecią, dostępem do Internetu, serwerem czy oprogramowaniem. W takiej sytuacji nie jest też możliwe wysłanie typów mailem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z awarii serwera, które trwają krócej niż 5 godzin.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Polityka Prywatności.

8. Przepisy końcowe

 1. W przypadku odwołania, unieważnienia lub błędnej daty/godziny meczu oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w tym Regulaminie decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje Organizator.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zaprzestania prowadzenia konkursu bez podania konkretnego powodu z uprzednim poinformowaniem o tym fakcie uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania uczestników zabawy o możliwościach wzięcia udziału w organizowanych przez niego dodatkowych konkursach związanych z zabawą lub innych ważnych informacji dotyczących typowania.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 10. maja 2024r.