Regulamin strony Liga-Typera.pl (wersja 1.0 z dn. 01.02.2019)

W niniejszym regulaminie każde użycie słów „Ty”, „Twój” lub podobne oznacza każdego użytkownika tej strony internetowej. Terminy takie jak „my”, „nas”, „nasze” lub podobne oznaczają Liga-Typera.pl.

Strona internetowa, Liga-Typera.pl („Strona” lub „Witryna”), jest obsługiwana przez firmę Web Admin, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii z siedzibą w Banbury pod adresem 4 Cawse Street, OX16 9FH.

Uważnie przeczytaj regulamin, ponieważ określa on warunki, które odnoszą się do korzystania z tej strony i wszystkich części jej zawartości oraz wszystkich znajdujących się na niej materiałów. Korzystając ze strony, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze warunki użytkowania i zgadzasz się na ich przestrzeganie. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze warunki użytkowania, nie korzystaj z tej witryny.

Niniejszy regulamin jest częścią wszystkich zasad współpracy i należy go czytać łącznie z naszą Polityką Prywatności.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami Regulaminu Liga-Typera.pl.

1. Zmiany regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie poprzez uaktualnienie strony, na której znajduje sie regulamin. Radzimy regularnie sprawdzać stronę z regulaminem, aby być świadomym zmian, które są akceptowane przez użytkowników korzystających z Liga-Typera.pl.

2. Zmiany na stronie Liga-Typera.pl

Liga-Typera.pl jest regularnie aktualizowana, a zatem treść może się zmieniać w dowolnym momencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do strony lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu witryna internetowa jest niedostępna w dowolnym momencie lub na dowolny okres. Każdy materiał na stronie może być nieaktualny w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takich materiałów.

3. Prawa własności intelektualnej

Liga-Typera.pl jest chroniona prawem autorskim, prawami do bazy danych oraz innymi prawami własności intelektualnej i prawami pokrewnymi („Prawa”), które są naszą własnością. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. O ile na stronie nie podano inaczej:

  • użytkownik może pobierać i drukować materiały z Liga-Typera.pl do użytku własnego;
  • użytkownik może przesłać materiał z Liga-Typera.pl do innych osób w celu ich prywatnego użytku, pod warunkiem, że Liga-Typera.pl zostanie jasno określona jako źródło wiadomości oraz adres naszej strony internetowej zostanie dokładnie podany: liga-typera.pl. Osoby, którym wysłano te informacje również muszą brać pod uwagę te warunki;
  • użytkownik może zamieszczać linki do naszej witryny pod warunkiem, że linkują stronę główną i pod warunkiem, że robią to w sposób uczciwy, zgodny z prawem i nie naruszają naszej reputacji ani nie wykorzystują jej. Nie można tworzyć linków, które sugerują jakąkolwiek formę naszej aprobaty lub poparcia, gdy ono nie istnieje.

Witryny nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, a użytkownik nie może jej w inny sposób odtwarzać, ponownie wykorzystywać ani rozpowszechniać (w tym, na przykład, tworząc bazę danych – elektroniczną lub inną – która zawiera materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane z Liga-Typera.pl) bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz dowolną część naszej witryny internetowej z naruszeniem niniejszych warunków, Twoje prawo do korzystania ze strony zostanie natychmiast przerwane i będziesz musiał zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów.

Znaki towarowe, logo i nazwy marek widniejące na Liga-Typera.pl są własnością naszą lub naszych dostawców i partnerów. Nie przyznaje się żadnych praw do korzystania z żadnego z nich bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

4. Wiarygodność informacji

Podczas tworzenia Liga-Typera.pl staramy się by wszystkie informacje były rzetelne, sprawdzone i prawdziwe, ale nie udzielamy ani sobie, ani naszym dostawcom gwarancji, że nasza strona (w tym wszelkie statystyki zawarte na witrynie) jest kompletna i zawsze aktualna. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z polegania na treści Liga-Typera.pl przez użytkownika lub przez dowolną osobę, która może być informowana o zawartości strony.

5. Korzystanie z Liga-Typera.pl

Użytkownikom nie wolno nadużywać naszej strony poprzez świadome wprowadzanie szkodliwych programów i wirusów. Nie wolno im również podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do witryny, serwera, na którym przechowywana jest witryna lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do witryny. Nie wolno atakować witryny za pomocą ataku typu „DoS” lub rozproszonego ataku typu „DDoS”. Naruszenie tego przepisu to popełnienie przestępstwa na podstawie ustawy o komputerowym nadużyciu z 1990 r. Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość osoby, która dopuściła się tego przestępstwa. W przypadku powyższego naruszenia Twoje prawo do korzystania z witryny przestanie obowiązywać.

6. Linki zewnętrzne

Nasza strona zawiera linki do innych witryn i usług obsługiwanych przez strony niezależne od nas. Zawsze podejmujemy wszelkie środki ostrożności przy ich wyborze, jednakże nie bierzemy odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tych stron internetowych i nie możemy ponosić odpowiedzialności za materiały zawarte na nich lub za wykorzystanie danych osobowych zebranych przez te strony. Jeśli zdecydujesz się na użycie stron powiązanych, robisz to na własne ryzyko, a my zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności obowiązującą dla każdej konkretnej witryny.

7. Wirusy

My i nasi dostawcy podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec wirusom komputerowym, koniom trojańskim, uszkodzonym plikom lub innym elementom, które mogą spowodować uszkodzenie komputera lub mienia, lub w inny sposób spowodować niewłaściwe działanie komputera, ale nie ponosimy odpowiedzialności za nie. Zalecamy więc każdemu użytkownikowi przedsięwzięcie wszelkich środków ostrożności przeciwko takim wirusom, w tym stosowanie odpowiedniego oprogramowania ochronnego.

8. Kontakt

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące witryny, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

Kliknij poniższy link, aby pobrać wersję PDF Regulaminu Liga-Typera.pl:
Regulamin Liga-Typera.pl