Polityka prywatności (wersja 1.0 z dn. 01.02.2019)

W poniższym dokumencie dotyczącym Polityki Prywatności, terminy takie jak „my”, „nas”, „nasze” lub podobne wyrażenia oznaczają Liga-Typera.pl.

Na Liga-Typera.pl bardzo poważnie traktujemy Twoją prywatność i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe (czyli wszystkie informacje na Twój temat, które mogą Cię zidentyfikować jak nazwisko, adres mailowy, nick, etc.). Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, które dane osobowe gromadzimy, gdy uzyskujesz dostęp do konkursów na stronie Liga-Typera.pl (w tym na naszej stronie na Facebooku). Wyjaśnia też w jaki sposób możemy wykorzystywać te dane oraz jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych.

Nasze praktyki ochrony prywatności są regularnie sprawdzane i zastrzegamy sobie prawo do jej aktualizowania przy jednoczesnym powiadomieniu użytkowników o tych zmianach.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami Polityki Prywatności Liga-Typera.pl.

1. Wstęp

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Liga-Typera.pl jest „kontrolerem” co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących tego, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat i, zgodnie z RODO, naszym obowiązkiem jest zapewnienie użytkownikom pewności, że ich dane są zawsze:

 • używane uczciwie, zgodnie z prawem i w jasny sposób;
 • gromadzone tylko w ograniczonym i konkretnym celu;
 • adekwatne i ograniczone tylko do niezbędnych celów;
 • dokładne i aktualne;
 • trzymane tylko przez niezbędny okres;
 • bezpiecznie przechowywane.

Liga-Typera.pl jest odpowiedzialna za przestrzeganie zobowiązań wynikających z ustawy o ochronie danych oraz za udowodnienie, że stosuje się do założeń tej ustawy. Opublikowanie niniejszej Polityki Prywatności jest jednym z dowodów na to, ze poważnie traktujemy prywatność naszych użytkowników i że rzetelnie wypełniamy zobowiązania wobec RODO.

2. Twoje dane osobowe, o które prosimy przy rejestracji konta

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na temat osoby, na podstawie których dana osoba może zostać zidentyfikowana. Liga-Typera.pl może gromadzić i wykorzystywać różne rodzaje danych osobowych:

Dane rejestracyjne: aby uzyskać dostęp i korzystać z niektórych usług Liga-Typera.pl (takich jak uczestnictwo w konkursach), musisz utworzyć konto na naszej stronie podając nam przy tym następujące informacje: imię i nazwisko, datę urodzenia, miasto zamieszkania i adres e-mail. Na tym etapie poprosimy również o nazwę użytkownika i hasło. Pamiętaj, że niektóre usługi Liga-Typera.pl nie będą dostępne, jeśli nie podasz wymaganych informacji. Możemy również poprosić o przesłanie innych opcjonalnych informacji, takich jak skan dowodu osobistego w celu weryfikacji gracza.

Dane kontaktowe: w celu kontaktowania się z użytkownikami serwisu, używamy ich adresu e-mail a więc jest to niezbędna informacja, o którą poprosimy podczas rejestracji. Jeśli otrzymamy nieistniejący adres mailowy, konto takie nie będzie uznane za poprawne i użytkownik nie będzie miał możliwości korzystania z tego konta.

Dane medialne: możemy poprosić o Twoje zdjęcia lub nagrania video oraz inne treści medialne stworzone podczas wydarzeń organizowanych przez Liga-Typera.pl.

Dane użytkownika: gromadzimy również dane dotyczące użytkowania i preferencji związanych z korzystaniem z Liga-Typera.pl takie jak statystyki gry, wyniki, rankingi, czas spędzony na grze, profil gry, odpowiedzi ankietowe, opinie oraz inne dane, które przekazujesz nam jako część swojego konta.

Dane marketingowe i/lub komunikacyjne: Liga-Typera.pl przechowuje preferencje swoich użytkowników, które dotyczą otrzymywania wiadomości marketingowych oraz preferencji komunikacyjnych.

Dane techniczne: pewne dane są automatycznie generowane i gromadzone przez nas podczas korzystania z serwisu. Do takich danych należą: adres IP, adres MAC i inne identyfikatory urządzeń; dane o kliknięciach do, przez i z serwisu (w tym data i czas); strony przeglądane lub wyszukiwane; długość wizyt; informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy); metody używane do przeglądania stron.

Pamiętaj, że nie wszystkie powyższe punkty będą Cię dotyczyły – zależy to od Twojego korzystania z Liga-Typera.pl oraz Twojej interakcji i komunikacji z nami. Szczegóły dotyczące tego, dlaczego potrzebujemy tych danych znajdują się w punkcie 4: „Jak i dlaczego używamy danych osobowych”.

3. Jak gromadzimy dane osobowe

Przekazujesz nam swoje dane osobowe, gdy:

 • rejestrujesz się na Liga-Typera.pl by móc w pełni korzystać z serwisu;
 • prosisz o informacje, materiały marketingowe i inne komunikaty oraz wiadomości dotyczące Liga-Typera.pl;
 • bierzesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie;
 • wysyłasz nam komentarz lub inną informację do wiedzy Liga-Typera.pl;
 • w inny sposób kontaktujesz się i komunikujesz z Liga-Typera.pl (w tym przez e-mail, telefon lub media społecznościowe).

Dane techniczne gromadzimy automatycznie za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii internetowych. Więcej informacji można znaleźć w naszych zasadach dotyczących plików cookie.

Liga-Typera.pl korzysta z usług Google Analytics w celu zbierania standardowych danych i informacji dotyczących zachowaniach użytkowników, np. liczba odwiedzających stronę. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie przez nas w sposób, który w żaden sposób nie identyfikuje użytkowników. Nie zezwalamy Google na podejmowanie jakichkolwiek prób ustalenia tożsamości osób odwiedzających naszą witrynę.

4. Jak i dlaczego używamy danych osobowych

Liga-Typera.pl będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwoli nam na to prawo o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych mówi, że możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w następujących przypadkach:

 • jest to konieczne, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę (np. dotyczącą założenia konta);
 • jest to konieczne ze względu na nasze wymogi prawne (i gdy Twoje interesy i prawa podstawowe nie naruszają tych wymogów);
 • jeśli mamy Twoją zgodę (którą możesz wycofać w dowolnym momencie); lub
 • by wywiązać się z obowiązku prawnego, zasad ustanowionych przez sądy, ustawę lub rozporządzenia.

W związku z powyższym zgodnie z prawem używamy Twoich danych osobowych w następujący sposób:

Dostarczanie usług: danych rejestracyjnych, użytkownika i komunikacyjnych używamy, by moc dostarczać usługi w sposób skuteczny, wydajny i dokładny. Bez tych informacji nie bylibyśmy w stanie dostarczyć Ci wybranych usług i serwisów lub reagować na problemy związane z tymi usługami. Wykorzystujemy te dane, by być w stanie wywiązać się z naszej umowy z Tobą.

Obsługa usług: danych technicznych używamy do obsługi i administrowania serwisem, w tym do testowania, analiz, konserwacji, wsparcia technicznego, raportowania i hostingu danych. Wykorzystujemy te dane gdyż jest to konieczne dla naszych uzasadnionych prawnie interesów w zakresie obsługi serwisu. Danych technicznych wraz z niektórymi danymi osobowymi i danymi kontaktowymi używamy również, aby pomóc w zabezpieczeniu strony i zapobieganiu oszustwom, integralności systemu (takich jak zapobieganie hakowaniu, oszustwom i spamowi) i by moc efektywnie wywiązywać się z obowiązków prawnych. Tak więc wykorzystujemy te dane, gdy jest to konieczne zarówno dla naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie ochrony usług, jak i w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Konkursy i promocje: z danych osobowych, kontaktowych oraz wszelkich innych danych osobowych korzystamy, aby zarządzać konkursami, losowaniem nagród lub innymi promocjami, w tym wybieraniem zwycięzców, dostarczaniem nagród i publikowaniem wyników. Wykorzystujemy te dane by wywiązać się z umowy z użytkownikami oraz by wywiązać się z obowiązku prawnego. Jeśli kiedykolwiek będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu, powiadomimy Cię o tym by uzyskać Twoją zgodę jeśli będzie to niezbędne.

Komunikacja marketingowa: z danych osobowych i danych kontaktowych korzystamy, by informować Cię o nowościach, ofertach, wydarzeniach, konkursach i promocjach, które mogą Cię zainteresować. Dajemy Ci możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie różnego rodzaju bezpośrednich wiadomości marketingowych lub do decyzji o nieotrzymaniu takiej zgody.

OPT-ING OUT: w każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę i zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych aktualizując swoje preferencje w profilu.

Inne powody gromadzenia danych: możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w rzadkich sytuacjach awaryjnych lub w związku z kwestiami prawnymi i regulacyjnymi, takimi jak prowadzenie dokumentacji biznesowej, zgodność z zewnętrznymi wymogami w zakresie sprawozdawczości oraz wewnętrznymi zasadami i procedurami, a także w odpowiedzi na prośby rządu, organów ścigania, organów regulacyjnych, sądów, posiadaczy praw lub innych stron trzecich, w tym w odniesieniu do wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania własności intelektualnej, takich jak prawa do naszej marki lub prawa medialne lub prawa naszych licencjobiorców / partnerów handlowych lub ich stron. Wykorzystujemy te dane gdyż jest to konieczne zarówno dla naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie ochrony, obrony i egzekwowania praw i interesów, jak również po to, abyśmy mogli wywiązać się z obowiązków prawnych.

Liga-Typera.pl wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których je zgromadziła, zgodnie z powyższym opisem, chyba że uznamy, że musimy użyć go z innego powodu i że jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli będziemy potrzebować wykorzystywać twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym.

Co, jeśli nie chcesz udostępniać swoich danych osobowych? O ile nie określono inaczej, Twoje dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności. Należy jednak pamiętać, że jeśli użytkownik odmówi podania pewnych obowiązkowych danych osobowych, nie uzyska dostępu do niektórych serwisów (np. konkursów), a my nie będziemy w stanie w pełni odpowiedzieć na zapytania tego użytkownika.

5. Ujawnienie swoich danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy ujawnić lub udostępnić w następujących okolicznościach:

 • w przypadku konkursów, w których nagrodą jest wyjazd do Anglii, Liga-Typera.pl angażuje firmy zewnętrzne do świadczenia usług nam lub w naszym imieniu takich jak rezerwowanie hotelu, biletów na samolot czy kupowanie biletów na mecz. W celu wywiązania się z umowy, muszą oni uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Nasi usługodawcy wykorzystują dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi ścisłymi instrukcjami dotyczącymi świadczenia odpowiednich usług i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów;
 • możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli uważamy, że jest to wymagane przez prawo lub że jest to konieczne w celu przestrzegania procedur prawnych lub w przypadku reorganizacji prawnej lub struktury własnościowej Ligi-Typera.pl.

6. Przesyłanie danych osobowych poza Unię Europejską

Niektóre kraje spoza Unii Europejskiej nie mają przepisów, które chroniłyby prawa do prywatności i danych osobowych tak szeroko, jak kraje UE, ale Liga-Typera.pl nie przekazuje danych poza EU.

7. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w sposób nieautoryzowany. Ponadto, ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tym pracownikom i osobom trzecim, dla których informacje te są niezbędne. Wykorzystują oni Twoje dane osobowe tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Wprowadziliśmy też procedury postępowania w przypadku podejrzewanym naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy Cię w przypadku gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Jeżeli wybrali Państwo hasło umożliwiające dostęp do niektórych usług, ponosicie odpowiedzialność za zachowanie poufności tego hasła.

8. Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów, dla których je zgromadziliśmy (patrz punkt 4: „Jak i dlaczego używamy danych osobowych”), w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów rachunkowych, sprawozdawczych lub innych wymogów prawnych, zgodnie z naszą polityką przechowywania danych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania, sprawdzamy – oprócz celów użycia i sposobu ich osiągnięcia – inne istotne czynniki, takie jak charakter i zakres danych osobowych, potencjalne ryzyko dla osób, których dane dotyczą z powodu naruszenia bezpieczeństwa danych oraz obowiązujące wymogi prawne, na przykład termin przedawnienia, w którym można wytoczyć powództwo sądowe.

Wszystkie nieautoryzowane konta na Liga-Typera.pl są usuwane po 30 dniach.

9. Twoje prawa

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz pewne prawa (w zależności od okoliczności) związane z Twoimi danymi osobowymi, które obejmują:

 • prośbę o dostęp do swoich danych osobowych. Umożliwia ona otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat i sprawdzanie, czy używamy ich zgodnie z prawem, pod warunkiem, że nie ma to niekorzystnego wpływu na prawa i wolności innych osób;
 • prośbę o korektę danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli jakakolwiek posiadana przez nas informacja o Tobie jest nieprawidłowa lub niekompletna, podejmiemy niezwłocznie działania w celu jej usunięcia lub uzupełnienia. Użytkownicy witryny Liga-Typera.pl mogą sami aktualizować swoje informacje w dowolnym momencie, korzystając z własnego konta;
 • prośbę o usunięcie swoich danych osobowych jeśli nie ma powodu, abyśmy nadal z nich korzystali. Masz również prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy skorzystałeś z prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec naszego ich wykorzystania (patrz poniżej);
 • sprzeciw dotyczący wykorzystywania danych osobowych w przypadku, gdy polegamy na naszym prawnie uzasadnionym interesie (patrz wyżej) i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się naszemu użyciu w tym zakresie;
 • wycofanie zgody na wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, jeśli wcześniej otrzymaliśmy na to Twoją zgodę. Po otrzymaniu powiadomienia, że wycofałeś swoją zgodę, nie będziemy już wykorzystywać Twoich danych osobowych w celach, na które pierwotnie się zgodziłeś, chyba że mamy inną uzasadnioną podstawę do takiego działania;
 • prośbę o ograniczenie wykorzystania Twoich danych osobowych, czyli zawieszenie wykorzystywania danych osobowych o Tobie, na przykład, jeśli chcesz, abyśmy poświadczyli o jego dokładności lub przyczynie użycia;
 • prośbę o przekazanie danych osobowych, które nam udostępniłeś, na podstawie zgody lub umowy z nami, Tobie lub osobie trzeciej, jeśli jest to technicznie wykonalne.

Zobowiązujemy się przestrzegać Twoich praw. Użytkownik może podjąć działania w zakresie swoich praw (zależnie od okoliczności), kontaktując się z nami przy użyciu danych podanych poniżej, a my postąpimy zgodnie z Państwa żądaniami w rozsądnym terminie, chyba że mamy uzasadniony powód, aby tego nie robić.

Wnioski powinny być wysłane z konta mailowego, na ktore zarejestrowane jest konto na Liga-Typera.pl.

Masz również prawo w każdej chwili złożyć skargę do urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli jesteś rodzicem i chciałbyś przejrzeć wszystkie dane osobowe, które zebraliśmy w Internecie od twojego dziecka, usunąć je i/lub zażądać zaprzestania dalszego ich gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych dziecka lub jeśli masz jakiekolwiek pytania o naszej polityce prywatności lub praktykach, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected].

10. Linki do innych stron

Strona Liga-Typera.pl może zawierać linki do stron internetowych, aplikacji i środowisk, które nie są naszą własnością i nie są przez nas kontrolowane. Właściciele i operatorzy tych stron są odpowiedzialni za zbieranie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych i Liga-Typera.pl nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie serwisu Liga-Typera.pl, a nie innych witryn.

11. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki traktujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korzystając z następujących danych kontaktowych: [email protected]

Kliknij poniższy link, aby pobrać wersję PDF Polityki prywatności Liga-Typera.pl:
Polityka prywatności Liga-Typera.pl