Regulamin typowania dla firmy ACO (wersja dn. 17.05.2024 roku)

1. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem „Ligi Typerów ACO” jest właściciel Liga-Typera.pl – firma Web Admin.
 2. Zabawa odbywa się na stronie internetowej Organizatora pod adresem Liga-Typera.pl w terminie od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku.
 3. Organizator jest odpowiedzialny wyłącznie za przeprowadzenie zabawy, udostępnianie strony internetowej, na której przeprowadzane jest typowanie oraz wyłonienie zwycięzców.
 4. Fundatorem nagród jest ACO Sp. z o.o. NIP:1130005700 Fabryczna 5 05-119 Legionowo.

2. Udział w zabawie

 1. Zadaniem graczy jest prawidłowe wytypowanie jak największej liczby rozgrywanych w rzeczywistości meczów piłkarskich EURO 2024 i tym samym zgromadzenie jak największej liczby punktów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w „Liga Typerów ACO” jest aktywacja subskrypcji „Konta ACO”.
 3. W zabawie mogą uczestniczyć pracownicy firmy ACO Sp z o.o.

3. Rejestracja

 1. W zabawie mogą wziąć udział osoby, które w całości wypełnią formularz rejestracyjny, podając prawdziwe dane – imię, nazwisko, miasto zamieszkania oraz adres e-mail i hasło, a także zaakceptują Regulamin Strony i Politykę Prywatności. Podanie błędnego lub nieistniejącego adresu pocztowego uniemożliwi wzięcie udziału w zabawie.
 2. Do udziału w zabawie przystąpić można w każdym momencie jego trwania.
 3. Rejestracja konta równoznaczna jest z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Strony Liga-Typera.

4. Nagrody

 1. Nagrody otrzyma 15 pierwszych typerów z największą liczbą punktów.
 2. Podział nagród:
  1. miejsce – Zegarek sportowy Garmin
  2. miejsce – Kamera sportowa
  3. miejsce – Głośnik JBL Flip 5
  4-5. miejsce – Głośnik JBL
  6-15. miejsce – Oficjalna piłka Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2022
 3. Organizator zabawy zastrzega sobie prawo wykorzystania danych osobowych zwycięzców w celach marketingowych. Lista wygranych z imieniem, nazwiskiem oraz miastem zamieszkania będzie opublikowana na stronie Liga-Typera.pl w zgodzie z zasadami omówionymi w dziale Polityka Prywatności.

5. Zasady punktacji i klasyfikacji

 1. Uczestnicy „Liga Typerów ACO” będą typować wyniki meczów EURO 2024 w piłce nożnej, za które otrzymają punkty:
  • 5 za prawidłowy typ (mecz zakończył się wynikiem 2:1 i taki był też typ gracza),
  • 2 za prawidłowe rozstrzygnięcie + różnicę bramek (mecz zakończył się wynikiem 2:1, a gracz typował 3:2),
  • 1 za prawidłowe rozstrzygnięcie (mecz zakończył się wynikiem 2:1, a gracz typował 3:0).
 2. Za błędne typowanie nie są przyznawane punkty.
 3. W przypadku wytypowania prawidłowego wyniku, podane wyżej wartości nie sumują się.
 4. Wyniki można typować i zmieniać do momentu rozpoczęcia danego spotkania, zgodnie z datą i godziną umieszczoną przy każdym meczu.
 5. Zwycięzcą zostaje osoba, która na koniec zabawy zgromadzi najwięcej punktów. W przypadku, gdy dwóch graczy zgromadzi taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje:
  • liczba prawidłowych typów,
  • liczba typowanych meczów (im mniej tym wyższa pozycja).

6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z zabawą należy składać drogą mailową wraz z uzasadnieniem na adres [email protected]  w terminie 7 dni od daty opublikowania listy zwycięzców.
 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora, którego decyzje są ostateczne.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy, które wykluczą użytkownika z zabawy a wynikające z ich trudności z prywatną siecią, dostępem do Internetu, serwerem czy oprogramowaniem. W takiej sytuacji nie jest też możliwe wysłanie typów mailem.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z awarii serwera, które trwają krócej niż 5 godzin.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Informacje o ochronie danych osobowych znajdują się na stronie Polityka Prywatności.

8. Przepisy końcowe

 1. W przypadku odwołania, unieważnienia lub błędnej daty/godziny meczu oraz w innych sytuacjach nieuwzględnionych w tym Regulaminie decyzję o tym, jak przyznawane są punkty i których klasyfikacji dotyczą, podejmuje Organizator.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub zaprzestania prowadzenia konkursu bez podania konkretnego powodu z uprzednim poinformowaniem o tym fakcie uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do informowania uczestników zabawy o możliwościach wzięcia udziału w organizowanych przez niego dodatkowych konkursach związanych z zabawą lub innych ważnych informacji dotyczących typowania.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 17 maja 2024r.